Logo
ยิ้มง่าย ไหว้งาม คือนิยามของคนไทย เบิกบานสบายใจ คือพุทธแท้เพราะมีธรรม ๒๐-๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ นี้ ที่สำนักพุทธธรรมมีโครงการ สุขภาพดีวิถีพุทธครั้งที่ ๒...รายละเอียด 081-612-0889  
 
 
           IN Phutthasawok.com
    สำนักพุทธธรรม
    สุขภาพดีวิถีพุทธ 1
    สุขภาพดีวิถีพุทธ 2
    กฏระเบียบสำหรับพระ
     ฟังเทศน์พุทธธรรม
     ชื่อชุดบรรยายธรรม
     ถอดรหัสปฏิบัติธรรม
     หนังสือ พุทธสาวก
     รำพึงรำพันวันเยาว์
     I Write For Life
     ปรัชญาModernWalk
     ปรัชญากวี , คำสวย
     บรรยายธรรม (อ่าน)
     กองหนุนจริยธรรม
 
           DDDDD ONLINE
     หลวงตาบัวอบรมพระสงฆ
    พระ ป.อ. ปยุตโต
     พระไพศาล วิสาโล
     ห้องศาสนาพันทิพย์
     ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์
 
           DD DOWNLOAD
@     กรณีศึกษาธรรมกาย
@     กรณีศึกษาสันติอโศก
@     กรณีศึกษาพระคึกฤทธิ์
@     คุณค่าน้ำฝน(ยอดมาก)
@     รักสุดซึ้ง...ใจสองใจ
@     บทสรุปThe Secret
@     บทสรุป ไม่ควรสรุป
@     โอวาท ท่านเหลี่ยวฝาน
@     นักโทษประหาร
@     มิลินทปัญหา
 
       
 

ถ้อยคำสิริมงคล

คนเหล่าใดที่อ่อนแรงไร้กำลัง
ข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านเปี่ยมหวัง แข็งแรงแกร่งกล้า
คนเหล่าใดถูกแวดล้อมด้วยปัญหา
ข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านเกิดปัญญา สลัดได้ถ้วนสิ้น
คนเหล่าใดขัดสนจนยาก ลำบากหาอยู่หากิน
ข้าพเจ้าปรารถนาให้ศีลและทาน
ที่ท่านเคยทำ นำผลบุญมาหนุนช่วย
คนเหล่าใดที่ทุกข์ กาย-ใจ ใดๆอยู่
ข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านรู้ ในโทษของอุปาทาน
เพื่อการพ้นทุกข์โดยเร็วพลัน
ด้วยสัจจะวาจานี้... ข้าพเจ้าส่งความปรารถนาดีต่อทุกท่าน
ที่เคยเชื่อมโยงกัน ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
ข้าพเจ้าส่งความปรารถนาดี แด่พี่น้องเพื่อนมนุษย์
และเหล่าสัตว์ทั้งปวง... สาธุ...สาธุ...สาธุ

(บทแผ่เมตตาที่สำนักพุทธธรรม
นำเสนอเป็นไกด์ให้ผู้รู้ต่อเติมเสริมความ
เพื่อการแผ่เมตตาภาคภาษาไทยมีความหมายครบถ้วน )

  Link ธรรมะที่ใหม่กว่าใหม่

     
กระดานข่าว

 สำหรับติดต่อทางเมล์
samnakphutthatham@gmail.com

สำนักพุทธธรรม
มีการ แสดงธรรมสู่กันฟัง
ที่ศาลาอิ่มบุญ ทุกวันเสาร์ อาทิตย์
วันสำคัญทางศาสนา
เริ่มเวลา ๐๙.๓๐ น.
พี่น้องพุทธบริษัทท่านใดสนใจ
สำนักพุทธธรรมยินดีต้อนรับ

โครงการสุขภาพดีวิถีพุทธ
ครั้งที่ ๒ เดือน มกราคม
คือวันที่ ๒๐ -๒๒ / ๒๕๖๐
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 081-612-0889

 
         
 
   
   
 
 
ดาวน์โหลดเสียงอ่านใส่บาตรให้เป็นบุญ 01
ดาวน์โหลดเสียงอ่านใส่บาตรให้เป็นบุญ 02
ดาวน์โหลดชุดธรรมทาน
 
     
 
   
         
   

Link I Write For write                                        

                                     รายงานสำนักพุทธธรรม เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

                แล้วเดือนสุดท้ายปลายปีก็หมดไป พร้อมๆกับวัยของชีวิตที่สูงขึ้น ธรรมดาของต้นไม้เมื่อเติบใหญ่ย่อมให้ร่มเงาให้ดอกผล แล้วคนเรา...ได้ให้อะไรแก่ใคร หรือแก่โลกบ้าง ? ก็ฝากเป็นประเด็นชวนคิด ชวนย้อนมองชีวิต... ต้องบอกว่าเดือนธันวามหากุศลที่ผ่านมา ที่สำนักพุทธธรรมมีเรื่องหนักเหนื่อยกันไม่น้อย สืบเนื่องจากเราจะจัดโครงการสุขภาพดีวิถีพุทธ เป็นครั้งที่ ๑ ทำถวายเป็นพระราชสักการะ แด่องค์พระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนั้นสถานที่ น้ำ ไฟ สิ่งอาศัยทั้งปวงต้องมีความพร้อม พอแก่การรองรับ ฉะนั้นจึงลงงาน เร่งงาน กันตั้งแต่ก่อนธันวาคม ก็ดีที่ห้องน้ำโดยรวมเสร็จหมด ศาลามาดีที่ใช้พักกาย เสร็จเรียบร้อย แต่ก็ในวันเริ่มงานพอดี คือกิจกรรมนี้พระคุณเจ้าท่านเข้าพื้นที่ ตั้งแต่ค่ำคืนวันที่ ๑๑ และอยู่กระทั่งถึง ๑๗ ธันวาคม รวมพระคุณเจ้าทั้งจากเชียงใหม่ และเชียงราย ๑๐ รูป ผู้ติดตามอีก ๓ ชีวิต และมีกลุ่มฆราวาสเข้าร่วมเป็นพิเศษ อีก ๖ คน แม้นั้น การต้อนรับ การบริการโดยรวม ไม่นับว่าเรียบร้อยดีนัก อาศัยว่าผู้มาเป็นพระคุณเจ้าอยู่โดยมาก ถึงขาดตกบกพร่องไปบ้าง ก็ยังผ่านไปได้ด้วยธรรม

                เมื่อจบงานแล้ว... ทางเดินปูอิฐตัวหนอน จากศาลาอิ่มบุญ ไปถึงศาลามาดี ถึงห้องน้ำใจสุขใจใส ผ่านมาถึงวันนี้ก็ยังไม่จบ ด้วยเหตุว่า ช่างไม่ใช่มืออาชีพโดยตรง แต่ยังดีที่เหลืออีกไม่มากแล้ว ส่วนปัญหาน้ำไม่พอใช้ บัดนี้หลวงปู่วางแผนขยายแทงค์สำรองน้ำประปาเพิ่ม อีก ๕,๐๐๐ ลิตร อยู่ในช่วงเตรียมดำเนินการณ์ โดยหมายใจให้เสร็จก่อนโครงการสุขภาพดีวิถีพุทธครั้งที่ ๒ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๐-๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ นี้... เหล่านี้เป็นเรื่องของปัจจัยพื้นฐานที่ต้องอาศัยก็ต้องทำกันไป พร้อมนี้ก็ต้องโมทนากับทีมงาน... ที่มาช่วยทั้งก่อนและหลังงาน

                ก่อนงานหลวงปู่ทำป้าย โครงการสุขภาพดีวิถีพุทธ วานผู้จัดการเอนกประสงค์ หรือตั๊กแตน ให้ส่งต่อร้านทำป้ายไวนิลใกล้สำนักงานกองหนุน และฝากใบโมทนาให้ส่งคืนบริษัทของนายช่างลำพอง ที่ถวายแทงค์พลาสติกมือสองสีน้ำเงินมาให้ แต่สรุปแล้วคงต้องซื้อใหม่ที่เป็นแทงค์แสตนเลสก้นนูน เพราะเหมาะแก่การใช้สำรองน้ำมากกว่า ทั้งต้องโมทนากับอาดาวเรือง ที่ให้คนงานนำขี้ปูนมาถม นำรถแมคโครมาปรับพื้นที่รอบศาลามาดี จากอะยุอะยะระเกะระกะ ก็ดูดีขึ้นนิดหนึ่ง ทั้งหาคนงานมาช่วยปูอิฐตัวหนอนทางเดิน... โมทนาสาธุ ทราบจากทีมงานว่า โยมนันทา ได้นำเสื่อ ไม้ถูพื้น ไม้กวาด กระป๋อง และสิ่งของต้องใช้ในกิจกรรม ทั้งในศาลามาดี ที่พระคุณเจ้าเข้าพัก มาลงที่สำนักพุทธธรรมหลายอย่าง ทั้งให้คนงานมาช่วยทำความสะอาดศาลามาดีก่อนงานจะเริ่ม พร้อมสมทบงบประมาณส่วนหนึ่งไว้ให้ใช้บริการพระคุณเจ้าเรื่องสุขภาพด้วย... โมทนาสาธุ และต้องโมทนากับ ตุ๊กตาภรณ์ที่เป็นเจ้าภาพ ซื้อสวิทต์ลูกลอยสำหรับควบคุมระบบน้ำ เก้าอี้ ซึ่งมีไม่พอใช้ กับบันไดมาให้ใช้ที่สำนักพุทธธรรม หลวงปู่ไม่รู้ชัดเรื่องการติดตั้งสวิทต์ลูกลอย ก็ได้สามีโยมก้อย ซึ่งมีความรู้เรื่องไฟฟ้า แวะมาช่วยหลวงปู่เดินสายต่อสายสำหรับสวิทต์ลูกลอย... โมทนาสาธุ

                ด้วยทราบว่า...โครงการสุขภาพดีวิถีพุทธ จะทำบริการพระเป็นครั้งปฐม... ป้าอ้อยประสมบุญสมุนไพร จึงนำชุดดูแลสุขภาพ ซึ่งมีทั้งหนังสือคู่มือสุขภาพ ไม้กัวซา มันหม่องเขียวอย่างเนื้ออย่างน้ำ ฯลฯ รวมทั้งน้ำมันมะกอก น้ำผึ้ง หลายขวด หลายแกลลอน มาร่วมบุญกับหลวงปู่ด้วย ทั้งอาสาเป็นเจ้าภาพทำทางเดินปูอิฐตัวหนอน ให้กับผู้มาร่วมโครงการที่สำนักพุทธธรรมจะได้เดินสะดวกปลอดภัยขึ้น หลวงปู่ก็โมทนาสาธุด้วย แม้โยมแมว... ซึ่งเคยมาร่วมกิจกรรมสุขภาพที่สำนักพุทธธรรมบ่อยๆ เมื่อทราบว่าจะทำโครงการสุขภาพดีวิถีพุทธ บริการพระ... ก็ขนมะนาวเป็นกระสอบ ทั้งน้ำผึ้งแท้อีกเป็นลังมาร่วมบุญกับสำนักพุทธธรรมด้วย... โมทนาสาธุ ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้ ปรารถนาให้โยมแมวหายป่วยเจ็บจากอุบัติเหตุที่เจอเมื่อก่อนปีใหม่ในเร็ววัน ทราบภายหลังจากทีมงานว่า... แม้โยมมะปราง ซึ่งเคยมาร่วมเข้าคอร์สสุขภาพ ก็ขนสิ่งของต้องใช้เกี่ยวกับอาหารในโครงการมาช่วยเยอะเลย...โมทนาสาธุ

                ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ก่อนงานจะเริ่ม หลวงปู่ต้องโมทนากับหลายๆคน หลายๆกลุ่ม ที่มีใจมาร่วม Big Cleanning ทั้งจากครอบครัวยายนงเยาว์ ครือญาติคุณอ่อนหรือกลุ่มสาวส้ม หนุ่มๆลูกน้องโยมนันทา โยมแมว โยมก้อย โยมจากหมู่บ้านโรยัลปาร์ควิลล์ ฯลฯ รวมแล้ววันนั้นมาสำนักกันเกือบ ๔๐ ชีวิต หรือกว่านั้นก็ไม่แน่นัก และค่ำนี้เองที่พระคุณเจ้าท่านเข้าพื้นที่ เข้าอาคารที่สดใหม่ใสกิ้ง จากการทำความสะอาดของเหล่าคนบุญต่างๆที่มาร่วมด้วยช่วยกัน...โมทนาสาธุ แม้ในวันที่ ๑๖-๑๗ ญาติโยมหลายคนหลายกลุ่ม ทราบว่าที่สำนักพุทธธรรมจะมีการเลี้ยงพระส่งกลับ ครอบครัวแสงคำก็พากันมาทำบุญวันเกิด เลี้ยงข้าวต้มทรงเครื่องกับพระคุณเจ้า เลี้ยงผู้มาสำนัก กลุ่มโยมจู โยมกำพร้า พร้อมเครือญาติชาวลาดกระบัง ก็ทำอาหารกันมาไม่น้อย ทั้งผู้มาเป็นส่วนตัวก็ทำอาหารกันมา แต่ปรากฏว่า ผู้ออกจากโครงการสุขภาพดีวิถีพุทธ ซึ่งมีการล้างพิษตับอยู่ด้วย จำต้องกิน หรือฉันอาหารที่เหมาะแก่สุขภาพ เป็นประเภทรสอ่อน ย่อยง่าย... ดังนั้นอาหารจึงชนะคนกิน เยอะเลย แม้นี้หลวงปู่ก็โมทนากับใจที่เป็นบุญของทุกท่านไว้ กระทั่งพระคุณเจ้าที่มาร่วมโครงการ ท่านก็อนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งเช่นกัน โดยเช้าวันที่ ๑๗ ทุกองค์ต่างก็สวดให้พรเสียงสนั่นลั่นสำนักพุทธธรรม หลวงปู่ซึ่งกลับจากบิณฑบาตพอดี ก็ได้มีโอกาสร่วมฟังอยู่ด้วย

                ที่ศาลามาดี ด้วยความเป็นอาคารใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคล ยามเห็นยามน้อมรำลึก หลวงปู่จึงชวนคุณโต หนุ่มระยอง ไปช่วยติดรูปพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่อาดาวเรืองถวายมา ๒ กรอบ ซึ่งเมื่อติดแล้ว ก็เป็นอาคารที่ดูดีมีคุณค่าทางใจขึ้นเยอะเลย โมทนาสาธุทั้งผู้ช่วยติด และผู้นำมาถวาย และต้องโมทนากับโยมสนั่น เจริญขึ้น ที่อาสาทำสติกเกอร์กรองแสงใส่ประตูกระจกศาลามาดีชั้นบน พร้อมมีสำนวนที่หลวงปู่มักบอกกับผู้ใส่ใจสุขภาพอยู่เสมอๆด้วยว่า... งานดี เงินมี คนรักรักมาก เป็นเรื่องชวนชื่นใจ แต่หากสุขภาพเสียไป เงินก็ต้องไปอยู่ในมือหมอ งานก็ต้องพัก คนรักก็ต้องมาแบกภาระตน ฉะนั้น สุขภาพที่ดีจึงควรใส่ใจอันดับหนึ่ง และพระพุทธองค์ตรัสแล้ว ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ สันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง สัมมาอาชีวะ เป็นทางไปอันเลิศ คือก่อให้เกิดบารมี ชนิดสัมผัสได้อย่างมากในชาตินี้ ไม่เพียงนั้นโยมสนั่นยังอาสาจะทำสติกเกอร์ติดหน้าห้องน้ำให้ด้วย รวม ๑๕ ห้อง ตามที่หลวงปู่ตั้งชื่อไว้ ทิ้งทุกข์ ทิ้งโศก ทิ้งโรค ทิ้งภัย ทิ้งเคราะห์ ทิ้งเสนียด ทิ้งจัญไร บรมชัย ใจประเสริฐ ใจสุข ใจใส เบิกบาน สบายใจ สดใส แข็งแรง ที่เล่าสู่ฟังนี้เพื่อจะบอกว่าไม่สงวนสิทธ์แนวคิด หากใครจะเอาไปตั้งเป็นชื่อห้องน้ำของตนบ้าง ก็ได้เลย... โมทนากับโยมสนั่นเอาไว้ด้วยก็แล้วกัน

                แม้เมื่อเสร็จโครงการสุขภาพดีวิถีพุทธครั้งที่ ๑ แล้ว คุณตุ้ย กำลังหลักจากล้อมฟ้าล้างพิษ สาวโอปอ ทั้งผู้จัดการเอนกประสงค์หรือตั๊กแตน อาจารย์ไชโย และโยมภูมิพัฒน์ ยังอยู่ช่วยเก็บสัมภาระในการงาน ทั้งทำความสะอาดสถานที่อีก ส่วนตุ๊กตาบุญ กับแม่บุญคุ้ม ซึ่งเหนื่อยกันมาตลอดงาน ก็ขอตัวไปพักผ่อนหย่อนเส้นก่อน... หลวงปู่ก็โมทนาบุญกับทีมงานทุกท่าน แทนผู้มารับประโยชน์ด้วยก็แล้วกัน และสืบเนื่องจากประชุมสรุปงาน ก็มีสิ่งต้องทำต่อเกี่ยวกับสถานที่ กระทั่ง ๑ อาทิตย์ต่อมา เรารื้อกุฏิ ๑ ใกล้ศาลาอิ่มบุญออก ด้วยเหตุว่า ปลวกกินมากแล้ว กับทั้งเราต้องการขยับจุดหุงต้ม หรือขยายโรงครัวให้พอใช้และหลบฝนได้ด้วย ที่ตั้งกุฏิ ๑ เก่า จึงกลายเป็นฐานของศาลาเอื้ออาทรไปเลย บัดนี้อยู่ในช่วงก่อสร้าง ต้องโมทนาบุญกับคุณตุ้ย ที่เป็นเจ้าภาพค่ารื้อถอน และแนะนำช่างให้ประสานงานเรื่องสร้างศาลาใหม่ให้กับสำนักพุทธธรรม... สำนักพุทธธรรมก็สรุปลงมือทำไปแล้ว คงได้ทันใช้ก่อนการเริ่มโครงการสุขภาพดีวิถีพุทธครั้งที่ ๒

                ต้องโมทนากับโยมภูมิพัฒน์ โยมวิชัย โยมจัน โยมฯลฯที่มาช่วยกันย้ายต้นไม้ซึ่งขวางการสร้างศาลาเอื้ออาทร และนำไปเสริมที่หน้าห้องน้ำใหม่ของศาลามาดี แม้บัดนี้ต้นไม้ที่ย้ายไปจะออกอาการปางตายหรือตายแล้ว ยังไม่ชัดนัก เพราะความไม่ใช่ผู้ชำนาญด้านต้นไม้ กระนั้นทุกท่านก็ลงแรงด้วยใจกันจริงๆ หลวงปู่ก็โมทนาไว้ด้วย ที่ได้บทเรียนร่วมกัน... ส่วนใครที่ปวารณาเรื่องต้นไม้กับหลวงปู่ไว้ หากประสงค์จะนำมา ก็แจ้งทีมงาน หรือนำมาได้เลย เพราะตอนนี้มีจุดที่ควรลงต้นไม้เพิ่มอีกเยอะ โดยเฉพาะรอบๆหรือด้านหน้าศาลามาดี... ขอบอกผ่านตรงนี้ก็แล้วกัน

                ส่วนพระคุณเจ้าที่แวะมาสนทนาธรรมกับหลวงปู่ หรือญาติโยมคนนั้นโน้นนี้ที่แวะมาสนทนา มาถวายสังฆทานกับหลวงปู่ ในเดือนที่ผ่านมาก็ต้องขออภัยไว้ด้วย เพราะไม่สะดวกด้วยเรื่องเวลาเท่าไรนัก หากงานด้านศาสนวัตถุเรียบร้อยมากแล้ว คงมีเวลาได้ปฏิสันถารกับทุกท่านได้เต็มที่ แม้ผู้มาดูสถานที่ เพื่อพินิจก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการสุขภาพดีวิถีพุทธหรือไม่... ก็เช่นกัน หากสะดวก...มาเสาร์อาทิตย์เถอะ จะมีทีมงานยินดีแนะนำสถานที่แทนหลวงปู่อยู่หลายคน

                ช่วงท้ายปลายปี ก็เช่นเคย คุณวินัย สังข์อ่อง นำปฏิทินมาถวายให้หลวงปู่ช่วยแจกเยอะเลย ทั้งยังนำเตาแก๊ส ถังแก๊ส มาถวายให้ใช้ที่สำนักพุทธธรรมด้วย... โมทนาสาธุ พร้อมนี้ก็มีญาติโยมมาพักค้างส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ให้ใจอยู่ในวัด บางส่วนก็มาอาศัยความสงบสงัดของสถานที่ เป็นที่ล้างพิษตับของตน หลวงปู่ก็โมทนาด้วย และได้ประกาศไปแล้วว่า ต่อไปเมื่อถึงท้ายปีเก่า เข้าปีใหม่ ที่สำนักพุทธธรรมจะจัดกิจกรรม ผ่านปีเก่า พร้อมปีใหม่ ด้วยปฏิบัติธรรมะพระพุทธองค์ โดยครั้งแรก จะเริ่ม เสาร์ ๓๐ ธ.ค. ๖๐ ไปถึงวันจันทร์ที่ ๑ มกราคม ๖๑ นับเป็นครั้งที่ ๑ เป้าหมายเพื่อให้ผู้มา ได้อบอุ่น เอิบอิ่ม ยิ้มแย้ม แจ่มใส สดชื่น รู้ ตื่น เบิกบาน ผ่านปีเก่า(ไม่เหลือเรื่องหนักหน่วงถ่วงรั้งทางใจใดๆตกค้าง) พร้อมปีใหม่(ใจ สติ สมาธิ ปัญญา พร้อมเผชิญหน้ากับทุกเรื่องที่ต้องเจอในปีสืบต่อ) ซึ่งในกิจกรรมนี้จะสมาทานศีล ๘ เน้นปฏิบัติสมาธิตามแนวอานาปานสติ และให้รู้อุบายทางปัญญาตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ ... ยังจะมีรายละเอียดปลีกย่อยอีก เอาไว้ใกล้ๆสิ้นปี คงได้บอกกล่าวกันอีกที

                ส่วนธรรมะที่แจกให้กับคนใส่บาตร คนมาสู่สำนักพุทธธรรม ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาชื่อชุดว่า... การสวดมนต์ แผ่เมตตาแบบพุทธ เนื้อหาดีมาก หากท่านใดยังไม่ได้ฟัง ก็โหลดเอาที่หน้าเวบ Phutthasawok.com ได้เลย ส่วนท่านใดที่ฟังแล้ว จะแจ้งผลการรับฟังก็บอกกลับมาได้ที่ samnakphutthatham@gmail.com ส่วนสาระธรรมจากการประชุม ทีมงานมูลนิธิสำนักพุทธธรรมเดือนที่ผ่านมา เนื้อหาประมาณนี้... โมทนาคณะกรรมการ... ตอนนี้ศาสนวัตถุ ดึงเวลาไปเยอะพอควร แต่ก็ดีตรงที่ว่า พอมีขึ้นมาก็ได้ใช้ และเราใช้เพื่อประโยชน์เกื้อกูล ต่อไปศาสนบุคคลก็คงจะมากขึ้น ทั้งมาเยียวยาสุขภาพ ทั้งมาฟังธรรมนั่งสมาธิ และมาถึงวันนี้ปีที่ ๔ ขึ้น หลายๆอย่างเริ่มเหมือนผลิดอกออกใบ อาตมา...ขนาดวันนี้ยังไม่ดัง บางทีจะทำดีท๊อกซ์ยังหาเวลายากเลย ถ้าดังก็จะมีเรื่องมาดึงเวลาไปมากกว่านี้ แต่พยายามจัดสรร คือใครที่แวะเวียนมาก็จะบอกเสมอๆว่า ถ้าเป็นไปได้ ให้มาเสาร์-อาทิตย์ เพราะในเรื่องของอาหาร อาตมาพอเพียง อาหารบิณฑบาตร ก็พอเพียง คนมาถวายนิดหน่อยก็พอเพียงแล้ว
                ฉะนั้นถ้าใครจะมาศึกษา มาสนทนา มาเสาร์-อาทิตย์ดีกว่า เพราะเป็นช่วงเวลา ที่อาตมาให้กับคนเป็นสำคัญ อะไรที่ต้องทำด้วยตัวเองก็เว้นวรรคไว้ ถ้าใครมาด้วยสนใจธรรมะ เราก็ให้เขา
                สรุปว่า...ต่อไปแนวโน้มคนก็จะมากขึ้น แต่ไม่ใช่คนตื่นวัด ตื่นพระ แล้วมากัน...ไม่ใช่ แต่คนมากขึ้นเพราะเขามาแล้วได้ประโยชน์ ทั้งประโยชน์จากธรรมะ ประโยชน์จากสุขภาพ ซึ่งถ้าพวกเราขยับเข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน ก็จะดี ได้บอกแล้วว่า ตรงนี้ อะไรก็ตามที่เราทำเพื่อสาธารณะ จะทำเพื่อเอื้อเกื้อกูล ไม่มีลาภแลกลาภ ไม่มีการค้าขาย ขณะเดียวกันถ้าอะไรเกินไป เราจะลดลง ถ้าคนมามากขึ้นแต่ทีมงานไม่ได้แน่นไปกว่าที่เป็นอยู่ อาตมาจะลดงานลง ไม่มาแบกหนัก หรือทีมงานต้องมาแบกกระทั่งหลังแอ่นขาโก่งอย่างนั้นไม่เอา เพราะเราไม่ใช่ขี้ข้าคน ที่อยากได้เสียงสรรเสริญ อยากได้ผลประโยชน์ อยากได้ความรักจากคนทั่วไป เราไม่ใช่แบบนั้น แต่เรารู้ว่าอะไรดี แล้วอยากแบ่งดีนี้ให้คนอื่น ใครมาเอาก็มา ใครไม่มาก็ไม่เป็นไร
                ก็บอกไว้ ถ้าพวกเรารู้คุณค่า ขยับเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันก็ดี เป็นบุญเป็นบารมี และโยมนันทาสร้างศาลามาดีให้ ปรากฏว่าวันก่อน อาภาวิณีกับอาสัมพันธ์มา บอกท่าน...เอาอีกสักหลังไหม เดี๋ยวให้ลูกชายออกแบบ อาตมาบอกออกแบบมา ถ้าแบบน่าสนใจเดี๋ยวค่อยว่ากัน... ก็ไม่อยากให้สิ่งก่อสร้างเยอะ อยากให้เป็นวัดป่า ทีนี้ ถ้าคนมาร่วมกิจกรรมสุขภาพดีวิถีพุทธแล้วได้ประโยชน์ และมากขึ้น ก็อาจจะสร้าง ในกรณีที่สร้างแล้วเป็นประโยชน์ต่อคนกว้างขึ้นเราก็ทำ
                อาตมาสรุปแล้ว ชีวิตตนเอง...รับใช้มนุษยชาติ เพราะจะไปรับใช้คน ๑ คน ๒ คน เราไม่เอาแล้ว จะไปบำเรอกิเลสแบบโลกๆ ก็เห็นโทษมากพอแล้ว ฉะนั้นถ้าเรามีชีวิตอยู่เพื่อช่วยคน ให้พ้นทุกข์มันก็ดี และอาตมาอยู่ในฐานะที่ทำได้ เพียงแต่ในความเป็นเรา คนอื่นเขาสนใจจะมาเอาไหม ถ้าคนอื่นเขาสนใจ และมีเหตุปัจจัยสนับสนุน ทำได้เราก็ทำ แต่ในความเป็นเรา เรามีใจ คนอื่นไม่สนใจมันก็ไม่ได้ ก็เป็นธรรมดาอยู่เอง
                ก็บอกไว้ เพื่อพวกเรารู้คุณเห็นค่า ขยับเข้ามาเป็นไม้เป็นมือ ยิ่งขึ้นๆๆก็จะดี พูดง่ายๆว่า ชีวิตของเรามีเวลาสะสมทานบารมีเป็นหลัก เรื่องอื่นๆ วางได้วาง เราจะช่วยเหลือเกื้อกูลพี่น้องเพื่อนมนุษย์ พร้อมนี้ตนเองก็อยู่ได้ อยู่กับระบบแบบนี้ อาศัยกินอาศัยนอน แต่ไม่คิดเอาอะไรจากใครอื่น เหมือนอาตมา ทุกวันนี้ก็กินกับวัด นอนกับวัด ไม่คิดจะเอาอะไรจากใครอื่น นี่ไม่ได้มีของเล่นเลย เจ้าลายทองมาทีหลัง ยังมีของเล่นมากกว่า มีทั้งลิง มีทั้งหนู มีทั้งเต่า อาตมามีแต่อุปกรณ์การงาน ยืนยันได้...ของเล่นไม่มี ไม่มีเกมส์กด ไม่มีเกมออนไลน์ ไม่สนใจเลยเรื่องพวกนี้ เพลงฟังเพลินๆ ก็ไม่มี ทั้งที่เวลาทำต้นฉบับ แถมเพลงธรรมะให้ฟังแทบทั้งนั้น แต่ตนเอง ปกติไม่ฟังเพลงเลย โดยส่วนตัวอาตมาไม่ได้มีเรื่องเล่นๆ ไม่ได้มีเรื่องบำรุงบำเรอปรนเปรอตน มีแต่กิจที่เราจะทำเพื่อคนอื่น อย่างพวกเราถ้ารู้คุณค่าในงานเกื้อกูลแล้วขยับเข้ามา ชีวิตก็จะมาเป็นอย่างนี้ อาศัยกินอยู่กับวัด ขณะเดียวกันเวลาของชีวิต ก็ทำทานผ่านกิจเกื้อกูลไป ใครสนใจอย่างนี้ก็มาร่วมด้วยช่วยกัน ...

                ในช่วงท้ายของการประชุมหลวงปู่กล่าวว่า... เห็นแนวโน้มที่พวกเราจะมีเรื่องเหนื่อยมากขึ้น ขอให้รู้ไว้ เหนื่อยเดี๋ยวก็หายเหนื่อย ล้าเดี๋ยวก็หายล้า แต่เมตตาบารมี ความดีใดที่เราทำ เหล่านี้จะติดตามเราไปอีกนาน ส่วนเหนื่อยหรือล้าก็ชั่วครู่ นอนพักเดี๋ยวก็หาย ฉะนั้นอันไหนที่เราไหว ก็เปิดใจยินดีทำ ส่วนอันไหนที่เกินกำลัง เราก็ตัดรอบ เท่านั้นแหละ
                อาตมาเอง บอกได้ว่า ก็เหนื่อยมากขึ้น แต่ก่อนจะมาถึงวันนี้ ก็เคยเหนื่อยมาเยอะ และเรารู้สึกดีๆ ตรงที่...ในความเป็นนักบวช เราได้เหนื่อยเพื่อกิจที่เป็นประโยชน์ เราไม่ไปเหนื่อย กับเรื่องเล่นๆ เรื่องไร้สาระ เรื่องเที่ยวเตร่ หรือเหนื่อยกับการหลอกลวงชาวบ้าน เราไม่เหนื่อยอย่างนั้น แต่เราเหนื่อยในเรื่องที่เราได้เสียสละ และให้สิ่งดีแก่คนเหล่าอื่น
                มาถึงวันนี้เหนื่อยบ้างก็ไม่เกินทน แต่คิดว่าอายุที่มากขึ้นเราคงต้องวางรูปรอยให้ดีๆ ให้ผู้มาได้ทั้งประโยชน์จากองค์ความรู้ และได้ประโยชน์จากการเสียสละ หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกๆอย่าง ตอนนี้หลายอย่างยังไม่ลงตัว เราก็ต้องทำนำร่องไปก่อน อีกหน่อยพอลงตัวแล้ว คนที่มาก็จะมาเป็นไม้เป็นมือ เวลาทำสิ่งใดๆ ก็กลายเป็นว่า สำนักพุทธธรรม เป็นเหมือนสำนักของทุกคน ที่ได้ช่วยกันสร้างสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่น ซึ่งอย่างนี้ต่อไปเราก็จะไม่เหนื่อยมาก แต่นั่นก็ต้องอาศัยเวลาไปสักพักหนึ่ง ก็บอกพวกเราไว้ อาจจะเหนื่อย อาจจะล้า แต่ก็ชั่วคราว ที่สำคัญคือ เหนื่อยล้าแล้ว เราได้สิ่งดีให้กับตนเอง อันนี้เป็นอะไรที่คุ้มค่ามาก ก็โมทนากับทุกคน...

                แจ้งผู้ติดตามความเคลื่อนไหวผ่านเวบ... ที่นำเรื่องคนนั้นคนนี้ช่วยเหลือหรือทำบุญเรื่องนั้นเรื่องนี้มา ก็เพื่อให้ผู้อ่านได้มีโอกาสร่วมโมทนาในบุญของคนเหล่านั้น จะเป็นบุญเล็กบุญใหญ่ ขอเพียงเราโมทนากับเขาไป... ใจเราก็เป็นบุญด้วย ดังนี้แหละจึงเล่าสู่ฟัง แม้นั้นยังตกหล่นขาดหายไปหลายคนที่กล่าวถึงได้ไม่ถ้วน... ใครที่ช่วยเหลือเกื้อกูลใดมา ก็ฝากโมทนากันอีกครั้งที่ตรงนี้ก็แล้วกัน... โมทนาสาธุ

                ปลายปีนี้ กระทั่งขึ้นปีใหม่ หลวงปู่เทศน์ไม่มากนัก แต่มีพรบทหนึ่งที่หลวงปู่กล่าวกับผู้มา... นำมาบอกย้ำอีกครั้งเป็นการปิดท้ายรายงานเดือนนี้ก็แล้วกัน... จะพบเจอ หรือพรากจาก ได้มาหรือสูญเสีย จะดีหรือชั่ว แม้โง่หรือฉลาด ชีวิตก็ยังต้องดำเนินต่อไป เพียงมุ่งเก็บประโยชน์ทางปัญญา พัฒนาใจ... แม้เจอปรากฏการณ์ใดล้วนไม่สูญเปล่า จงมีสติ ยอมรับกับบทเรียนของชีวิต ยอมรับกับความเป็นไปตามธาตุแท้ของตน พร้อมมุ่งบริสุทธิ์หลุดพ้นอย่างไม่ระย่อท้อถอย... คืนวันจะผ่านพ้น ตัวตนจะแตกดับ สิ่งมีคณานัป จะทอดทิ้งทุกคนไป ใจเท่านั้นที่ไปกับเรา กรรมเท่านั้นที่เป็นของเรา. ความเข้มแข็งเกรียงไกรจิตใจตั้งมั่น พึงเกิดมีแด่พี่น้องเพื่อนมนุษย์ตลอดปีตลอดไป

                                  รายงานสำนักพุทธธรรม เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

                                           โจนาทานในวงการศาสนา

   
                                                 ท่านใดต้องการติดต่อ... แจ้งมาได้ที่ samnakphutthatham@gmail.com