Logo
ยิ้มง่าย ไหว้งาม คือนิยามของคนไทย เบิกบานสบายใจ คือพุทธแท้เพราะมีธรรม ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นี้ ที่สำนักพุทธธรรมมีโครงการ สุขภาพดีวิถีพุทธครั้งที่ ๙...รายละเอียด 081-612-0889  
 
 
           IN Phutthasawok.com
    สำนักพุทธธรรม
    สุขภาพดีวิถีพุทธ 1
    สุขภาพดีวิถีพุทธ 2
    ใบแผ่เมตตา
    กฏระเบียบสำหรับพระ
     ฟังเทศน์พุทธธรรม
     ชื่อชุดบรรยายธรรม
     ถอดรหัสปฏิบัติธรรม
     หนังสือ พุทธสาวก
     รำพึงรำพันวันเยาว์
     I Write For Life
     ปรัชญาModernWalk
     ปรัชญากวี , คำสวย
     บรรยายธรรม (อ่าน)
     กองหนุนจริยธรรม
 
           DDDDD ONLINE
     หลวงตาบัวอบรมพระสงฆ
    พระ ป.อ. ปยุตโต
     พระไพศาล วิสาโล
     ห้องศาสนาพันทิพย์
     ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์
 
           DD DOWNLOAD
@     กรณีศึกษาธรรมกาย
@     กรณีศึกษาสันติอโศก
@     กรณีศึกษาพระคึกฤทธิ์
@     คุณค่าน้ำฝน(ยอดมาก)
@     รักสุดซึ้ง...ใจสองใจ
@     บทสรุปThe Secret
@     บทสรุป ไม่ควรสรุป
@     โอวาท ท่านเหลี่ยวฝาน
@     นักโทษประหาร
@     มิลินทปัญหา
 
       
 

ถ้อยคำสิริมงคล

เสาะแสวงสุดแรงฝัน
ฝ่าฟันถึงชั้นฟ้า
แท้จริงสรรพสิ่งมายา
ธรรมดา...ถึงร่มเย็น !

  Link ธรรมะที่ใหม่กว่าใหม่

     
กระดานข่าว

 สำหรับติดต่อทางเมล์
samnakphutthatham@gmail.com

สำนักพุทธธรรม
มีการ แสดงธรรมสู่กันฟัง
ที่ศาลาอิ่มบุญ ทุกวันเสาร์ อาทิตย์
วันสำคัญทางศาสนา
เริ่มเวลา ๐๙.๓๐ น.
พี่น้องพุทธบริษัทท่านใดสนใจ
สำนักพุทธธรรมยินดีต้อนรับ

โครงการสุขภาพดีวิถีพุทธ
ครั้งที่ ๙ เดือน สิงหาคม
คือวันที่ ๑๘-๒๐ / ๒๕๖๐
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 081-612-0889

 
         
 
   
   
 
 
ดาวน์โหลดเสียงอ่านใส่บาตรให้เป็นบุญ 01
ดาวน์โหลดเสียงอ่านใส่บาตรให้เป็นบุญ 02
ดาวน์โหลดชุดธรรมทาน
 
     
 

 

 

     
     
 
         
   

Link I Write For write                                        

                                     รายงานสำนักพุทธธรรม เดือน กรกฏาคม ๒๕๖๐

               ที่ผ่านมาฝ่ายชายคนนั้นบ้างคนนี้บ้าง สอบถามหลวงปู่ว่าหากมีเวลา หากนั่นโน่นนี่... จะมาพักค้างที่สำนักได้มั้ย ? ก็นำประเด็นมาออกเป็นหลักการ ณ วันนี้เลยว่า ต่อไปฝ่ายชายใดที่จะมาพักค้างที่สำนักพุทธธรรม ต้องเป็นคนเคยมา เคยฟังธรรม อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๔ เดือน กระทั่งรู้จัก เข้าใจ เห็นดีด้วยในปฏิปทาที่เน้นศีล สมาธิ ปัญญา ที่สำคัญมุ่งมาพักค้างเพื่อเพิ่มอธิศีล อธิจิต อธิปัญญาให้กับตนเอง เหล่านี้เพื่อให้ผู้มาได้ประโยชน์จริงตามที่มุ่งมาวัด และเพื่อสำนักพุทธธรรม เป็นที่ปฏิบัติธรรมจริงๆ ไม่ใช่โรงเตี้ยม หรือที่หลบเร้น หลบภัยของคนบาป คนบ้าใดๆ... ออกไว้ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

               เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากมีวันอาสาฬหะบูชา และวันเข้าพรรษา หลายคนหลายครอบครัว ก็พากันมาทำสังฆทานที่สำนักพุทธธรรม ซึ่งมีเทียนมาด้วยแทบทั้งนั้น เล่มเล็กบ้างใหญ่บ้าง เมื่อหลวงปู่รับแล้ว ก็ฝากให้โยมไปใช้เป็นเทียนมงคล จะจุดเอาแสงสว่าง หรือบูชาพระที่บ้าน ก็เลือกเอาตามควรแก่ตน พร้อมบอกทุกคนไปว่า ต่อไปอย่าเอาเทียนไปถวายพระ หรืออย่าเอาไปให้วัดเลย เพราะทุกวันนี้พระส่วนใหญ่ไม่ใช้ วัดทั่วไปก็มีเกินเกือบทั้งนั้น ยิ่งเป็นพระที่มุ่งปฏิบัติธรรม ท่านไม่ใช่เทียนอยู่โดยมาก เพราะเมื่อจุดแล้ว เหล่าแมลงก็มาเล่นไฟ เราจุดเทียน ก็เหมือนจุดชนวนชวนเขามาตาย... ส่วนการใช้เทียนในยัญพิธีทางศาสนา ณ ปัจจุบันนี้ ก็ใช้กันน้อยแล้ว และที่ใช้อยู่ โดยจริงไม่สอดคล้องกับศีลบัญญัติที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ มีปรากฏในศีล พระไตรปิฏกเล่ม ๙ ที่ว่า... เธอเว้นขาดจากการบูชาด้วยกำยาน(ธูป) ด้วยมันเปรียง(เทียน) เพราะการบูชาเยี่ยงนั้นมักนำใจไปสู่การอ้อนขอวอนขอ พาให้กลายพันธุ์เป็นพวกเทวนิยม ซึ่งพุทธนิยมนั้นเชื่อมั่นในกรรมหรือการกระทำ ฉะนั้นญาติโยมควรเข้าใจและเลือกของถวายให้ถูกต้อง
               ช่วงเวลาเดียวกัน...ทีมงาน และคนคุ้นเคยบางส่วน ก็มาพักค้างอยู่สำนักฯ รับเทศกาลเข้าพรรษา... หลวงปู่ก็แสดงธรรมสู่ฟังตามปกติ เพราะสำหรับหลวงปู่...ก้าวข้ามเรื่องเข้าเรื่องออกไปนานแล้ว อีกอย่างชาวพุทธเราก็ไม่ควรจะมาตื่นตัวมุ่งปฏิบัติธรรมกันเพียงเฉพาะเทศกาลเข้าพรรษา แต่ควรสนใจใฝ่ปฏิบัติธรรมทุกวันเวลา...หรือปฏิบัติธรรมให้ได้มากที่สุด แต่แม้นั้นใครที่ได้เพียงช่วงเข้าพรรษา... หลวงปู่ก็โมทนาห้าร้อย

               ส่วนโครงการสุขภาพดีวิถีพุทธ เมื่อเดือนที่ผ่านมา วันที่ ๑๔-๑๖ กรกฏาคม นับเป็นครั้งที่ ๘ แล้ว ผู้สนใจยังคงเต็มกระทั่งล้นอยู่เช่นเคย กระทั่งคณะกรรมการบางท่านเห็นใจ ผู้สมัครแล้วแต่ทีมงานบอกว่าเอาไว้เดือนหน้านะคะ จึงเสนอว่าเขาควรได้สิทธิ์ในดือนถัดไปได้เลย... หลวงปู่ฟังแล้วก็เห็นใจทั้งผู้ใหม่ที่อยากมาด้วยหวังว่าจะพ้นทุกข์ทรมานจากอาการป่วย หรือสุขภาพไม่ดีของตน แต่ต้องหมดสิทธิ์ เพราะผู้จองเต็ม พร้อมนี้ก็เห็นใจคนเก่าที่มาแล้วรู้สึกดี อยากทำต่อให้โรคของตนเบาบางจางหาย ซึ่งก็ไม่อยากพลาดโอกาสในการเข้าร่วมซ้ำอีกเช่นกัน... จึงบอกแจ้งคณะกรรมการมูลนิธิ รวมทั้งบอกผู้มาร่วมโครงการสุขภาพดีวิถีพุทธเมื่อครั้งที่ ๘ ไปแล้วว่า เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน เราจะสร้างห้องน้ำเพิ่มอีก ๑๐ ห้อง เหนือห้องน้ำขึ้นไปก็เป็นที่พักเรือนโล่ง หลวงปู่ตั้งชื่ออาคารหลังนี้แล้วว่า... ศาลามีสุข ซึ่งก็พ้องกับศาลาหลังก่อนที่ชื่อ มาดี คือเมื่อมาดี แล้วก็มีสุข(มีสุขาอยู่ด้วย) แต่ตอนนี้งบของมูลนิธิมีอยู่ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกใช้ได้จริงเพียง ๓๐๐,๐๐๐ บาท ตามกฏหมาย ฉะนั้นใครจะร่วมด้วยช่วยกัน สร้างศาลามีสุขบริการคนเข้าโครงการสุขภาพดีวิถีพุทธ โดยตนจะเป็นเจ้าภาพใหญ่ หรือเป็นใหญ่กว่าเจ้าภาพ ก็ตามควรแก่ตน ก็นำงบประมาณมาร่วมบุญกันได้เลย หลังออกพรรษา หรือช่วงเทศกาลผ้าป่า หากรวมงบประมาณทั้งหมดแล้ว สร้างศาลาแน่นหนาน่าใช้ได้ เราก็ทำ หากงบไม่มากพอ ก็อาจจะมุงแฝกมุงจาก หรือใช้ประตูสังกะสีแล้วเอาเชือกผูกเวลาเข้าห้องน้ำกันไปก่อน... ทำกันไปตามงบประมาณ ตอนนี้ก็วานสาวป้อมออกแบบอาคาร ส่วนรายละเอียดวัสดุ ที่เน้นเรียบง่าย ดูดีมีอาร์ต ประโยชน์สูง ประหยัดสุด แข็งแรงทนทานนานยาว ก็ได้ประสานช่างน้อย ผจก.บริษัทนิลแสงศักดิ์ไว้แล้ว คงได้ลงรายละเอียดเมื่อแบบออกมา ฉะนั้นใครจะร่วมบุญกัน ก็เตรียมงบประมาณไว้
               ปรากฏว่าเพียงบอกไม่ทันขาดคำคุณยายบัวทองก็จองเป็นเจ้าภาพหนึ่งหมื่นบาท โมทนาสาธุ ถัดมาสาวแมวก็แจ้งเป็นเจ้าภาพโดยไม่ต้องจอง ห้าหมื่นบาท... ทราบว่านำงบประมาณมาให้แล้ว เรียกว่าให้ก่อนใครอื่นเลย... โมทนาสาธุ

               พร้อมนี้ก็ต้องโมทนากับสาวป้อมที่ไม่เพียงเอาตัวมาเป็นคนบุญอาสา ช่วยงานโครงการสุขภาพดีวิถีพุทธที่ผ่านๆมา เมื่อเดือนกรกฏาที่แล้วนี้ยังซื้อพัดลมติดผนังมาถวายอีก ๔ ตัว ด้วยเจตนาให้ติดตั้งที่ศาลามาดี เพื่อผู้พักค้างฝ่ายหญิงจะได้ไม่ร้อนเกินไปนัก เวลาพักกันหลายๆคน โมทนาสาธุ และต้องโมทนากับช่างน้อย ที่ให้คนงานมาช่วยต่อท่อน้ำฝน จั๊มท่อเชื่อมแทงค์ ใส่ก๊อกน้ำ ที่หลังศาลามาดี ซึ่งเหล่านี้สำคัญมาก เพราะปัจจุบันนี้เราใช้น้ำฝน ทั้งในการทำดีท๊อกซ์ ทั้งในการปรุงอาหารบริการผู้มาเข้าโครงการสุขภาพดีวิถีพุทธ และใช้เยอะมากด้วย โมทนาสาธุ ช่วยหลวงปู่...เบาภาระไปเยอะเลย

               ทุกวันนี้ตั้งแต่เพิ่มงานทำไฟล์วีดีโอเข้ามา เวลาหลวงปู่ก็หมดไปกับงานนี้อีกไม่น้อย กระทั่งเว้นวรรคการสวดมนต์ การนั่งสมาธิไปมาก แต่ก็เห็นสำคัญ เพราะว่าหลายคนมาเข้าโครงการสุขภาพดีวิถีพุทธแล้ว สุขภาพดีขึ้นอย่างเห็นๆ ทั้งมีผลตรวจจากแพทย์แผนปัจจุบันยืนยันได้ ดังนี้จึงต้องทำเป็นไฟล์วีดีโอ เป็นกรณีตัวอย่าง สุขภาพดีด้วยตัวเราเอง สุขภาพดีชนิดที่ไม่ต้องไปเสียเงินหลักแสน ในกาลอันใกล้คงได้นำไฟล์วีดีโอขึ้นเวบให้ผู้สนใจได้รับชมกัน โดยจริงเรื่องนี้เกริ่นมาสองสามเดือนแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จก็เพราะหลวงปู่ไม่ใช่คนไทยยุค 3G 4G หรือ 4.0 อย่างที่ท่านนายกประยุทธ์เทศน์ ดูเหมือนจะเป็นประเภท 0 ไม่มีจุดไม่มีบวกด้วยซ้ำ ฉะนั้นเรื่องวีดีโอ เรื่องกล้อง เรื่องยูทูป จึงต้องมาเรียนรู้เพื่อผู้อื่นแท้ๆ ก็อาศัยว่าปรารถนาให้คนอื่นได้ประโยชน์การเรียนรู้จึงไม่ยากเกินไป และหากงานลงตัวแล้ว เวลาเพื่อกิจอันควรแก่ฐานะก็คงมีมากขึ้น

               ส่วนเครื่องใช้ส่วนตน แม้อุปกรณ์งานนั่นโน่นนี่ที่คนนั้นบ้างคนนี้บ้างนำมาถวายหลวงปู่ ก็โมทนาสาธุไว้ ณ ที่นี่ด้วย ต้องสารภาพกันตามตรงว่าทุกวันนี้บริขารเกิน ๘ ไปมากแล้ว แต่ก็เป็นอุปกรณ์งานที่ต้องใช้เพื่อประโยชน์เกื้อกูลเป็นสำคัญ จะเป็นคอมพ์ เมาส์ คีบอร์ด แว่นตา แว่นขยาย กล้อง อุปกรณ์เครื่องเสียง ฯ และต้องโมทนาโยมขาว ซึ่งนำเก้าอี้ที่หลวงปู่ใช้นั่งทำงานไปต่อขาให้ คือที่ผ่านมานั่งทำงานนาน โรคออฟฟิสซินโดรม เหมือนทำท่าจะมาเยี่ยมเยียน หลวงปู่จึงเอาไม้มาต่อทำโต๊ะคอมพ์ทรงสูงเพื่อยืนทำงาน แต่เมื่อยืนนานก็เมื่อยบ้างจึงต้องนั่ง นั่นแหละเป็นเหตุให้ต้องทำเก้าอี้ให้สูงขึ้นกว่าปกติ... ก็โมทนาสาธุกับโยมขาวด้วย ที่เล่าเรื่องนี้ก็เพื่อแบ่งปันไปยังผู้ต้องทำงานกับคอมพ์ เน้นยืนทำจะดีมาก หากเมื่อยค่อยนั่งเก้าอี้ทรงสูงเอา เช่นนี้จะห่างไกลโรคออฟฟิศซินโดรม หรือปวดหลังปวดบั้นเอวจากการนั่งทำงานได้ และจากค้นคว้าดูปรากฏว่า ในต่างประเทศ พวกรักสุขภาพที่ต้องทำงานในออฟฟิศ เขาปรับลักษณะโต๊ะทำงานกันเยอะแล้ว ประเภทโต๊ะยืดได้หดได้ก็มี...ลองค้นดู

               กับประเด็นธรรมที่กล่าวกับคณะทำงาน มีสาระธรรมใดบ้าง ก็นำมาฝากทุกท่านที่ติดตามความเคลื่อนไหวผ่านเวบเช่นเคย โมทนาคณะกรรมการ... อาตมาไม่รู้ว่าการประพฤติธรรม ปฏิบัติธรรม ของแต่ละคนก้าวหน้าไปแค่ไหน หรือมีใครต่ำกว่ามาตรฐานหรือไม่ แต่ย้ำนิดหนึ่งว่า ...คณะกรรมการ อย่างน้อยต้องมีศีล ๕ กินอาหารมังสวิรัติ มีศรัทธาที่ถูกต้องถูกตรงในพระพุทธศาสนา ซึ่งคนที่มีศีล ๕ มีศรัทธาถูกต้องถูกตรง และมีเมตตา คนเหล่านี้สมควรเป็นคณะกรรมการของวัด เพราะถ้าไม่มีศรัทธา ไม่มีศีล ไม่มีเมตตา ไปเป็นกรรมการวัดไหนเดี๋ยวปัญหาก็จะตามมา ไปเกาะวัดกินบ้าง ไปแฝงเร้น ใช้วัดเป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์บ้าง ซึ่งอย่างนั้นมีอยู่จริงในสังคมมนุษย์ อาตมาจึงวางหลักการไว้...คณะกรรมการมูลนิธิสำนักพุทธธรรม ใครจะเข้ามาก็ต้องมีศรัทธาที่ถูกต้องถูกตรง มีศีล ๕ และกินมังสวิรัติ หรือใส่ใจในเมตตา
               อย่างพวกเรา คบคุ้นกันมานานก็พอได้ แต่ไม่รู้ว่านานวันนานคืนไป มีคนตกล่วงตกต่ำมากน้อยแค่ไหน ถ้าใครตกล่วงตกต่ำแล้ว ก็ถอนตัวออกไป ... บอกท่าน(คือบอกหลวงปู่) โยมเดี๋ยวนี้ศีลทะลูดทะลาดขาดหมดแล้ว เกรงว่าวันข้างหน้าจะไม่เข้าท่า... ก็ถอนตัวออกไป ซึ่งคนที่มีหลักการอย่างที่อาตมากล่าว จะมีใจศรัทธา และมีความปรารถนาที่จะส่งเสริมพระพุทธศาสนา อาตมายืนยันว่าสำนักพุทธธรรมเป็นพุทธศาสนา ใครไม่เชื่อไปนำพระไตรปิฏกมาเปิดดู ลักษณะพระต้องเป็นอย่างไร งานของพระต้องเป็นอย่างไร และที่นี่ไม่มีการค้าขาย ที่นี่พระไม่ใช้เงิน พระไม่เบียดเบียนเหล่าสัตว์ พูดง่ายๆว่าอะไรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในศีล บัญญัติไว้ในวินัย เราจะทำให้ได้มากที่สุด... อาตมาใช้คำนี้ คือบางเรื่องยังมีเออเร่อ...เช่นต้นไม้ ใบไม้ มด แมลง แต่ไม่มีเจตนาที่จะล่วงเกินพระวินัย หรือไม่มีเจตนาที่จะฆ่าเขา กล่าวง่ายๆว่า ที่นี่พยายามให้ตรงศีล ตรงธรรม ตรงวินัยให้มากที่สุด ให้เป็นที่ประกาศความเป็นพุทธ ที่มีชีวิตด้วยสัมมาอาชีวะสูงสุด คือไม่มีลาภแลกลาภ ทำงานฟรี และเป็นงานที่ดีเป็นงานเกื้อกูล ขณะเดียวกันการประพฤติปฏิบัติไม่ได้ย่อหย่อน ไม่ตกล่วงไม่ตกต่ำ ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกับกิจเกื้อกูล คือถ้าใครปลีกตัวเองไปปฏิบัติสมาธิภาวนาแบบเต็มๆ อาตมาก็โมทนา ถ้าใครอิ่มเต็มจากตรงนั้นแล้ว เอาตนเองมาขวนขวายในกิจพระศาสนา หรือขวนขวายในการเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ อาตมาก็โมทนา
               มาถึงวันนี้...อาตมาก็ตาม ที่นี่ก็ตาม สรุปแล้วว่า...ศาสนากับสุขภาพที่ดี ต้องไปด้วยกัน เราจะเกื้อกูลให้คนมีสุขภาพกายดี มีสุขภาพจิตดี มีเป้าหมายที่ดีในชีวิต ก็ตั้งใจไว้อย่างนั้น...ทำมาถึงทุกวันนี้ก็มีอัตราเจริญขึ้นนิดๆหน่อยๆ ก็บอกให้คณะกรรมการรู้ แม้ตัวคณะกรรมการ ก็ควรจะมีใจอย่างนี้ คือคนเรา...เดี๋ยวก็แก่ เดี๋ยวก็ตาย เห็นมั้ย... ปีใหม่มาวิสาขะ มาอาสฬหะ มาเข้าพรรษา เผลออีกแป๊ปเดียว ตื่นขึ้นมาออกพรรษาอีกแล้ว ออกพรรษาแป๊บเดียวปีใหม่อีกแล้ว... วันคืนเป็นอย่างนี้ มาไว ไปเร็ว
               ฉะนั้น ถ้าพวกเราเข้าใจชัด ก็ปฏิบัติธรรมด้วย ช่วยสังคม ช่วยโลกไปด้วย ที่นี่ทำโครงการสุขภาพดีวิถีพุทธ อาตมาฟังจากทุกคนที่มา ทำมาๆ ยิ่งเกิดความมั่นใจ บัว...เป็นโรคหัวใจ เส้นเลือดหัวใจตีบไป ๒ เส้น อีก ๒ เส้นก็เกือบตีบ แต่ยังมีรูให้เลือดไหลผ่านได้ หมอนัดทำบายพาส ค่าใช้จ่ายไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ แต่มาล้างพิษอยู่ ๕ ครั้ง(โดยจริงเพียง ๔ ครั้ง แต่มาเล่าให้ฟังเมื่อมาครั้งที่ ๕) หมอบอกว่า ไปทำอะไรมา คุณอุไรไม่ต้องกินยาแล้ว อุไรเป็นชื่อจริงของคุณบัว และหลังๆ มาเข้าโครงการฯ พอมีขยับกายคลายเส้น หรือแอโรบิคนี่...เต้นกระจายเลย ... เจ้านี้เซฟไป ๓๐๐,๐๐๐ ก่อนหน้านี้มีอีกคน เป็นนิ่วมา หมอแนะนำให้ผ่าตัด ค่าใช้จ่ายไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท มาเข้าโครงการฯ วันอาทิตย์ ตรวจผลงานก้อนนิ่ว ออกมา ๒ ก้อน ยังไม่รู้ว่า เป็น ๒ ก้อนเดียวกันกับที่ตรวจเจอหรือเปล่า ซึ่งถ้าใช่ เขาก็ประหยัดไปแล้ว ๒๐๐,๐๐๐ บาท
               กิจกรรมอย่างนี้ เป็นประโยชน์เห็นๆ ที่เราได้ช่วยคน ขณะเดียวกันคนที่มาก็ได้ซึมซับอรรถธรรมะ จะมากจะน้อยก็ได้ซึมซับไป อาตมาเองยังเก่งไม่มาก ก็จะพยายามเก่งให้มากขึ้นกว่านี้ ให้ผู้มาได้เกิดศรัทธาที่ถูกต้องถูกตรงให้ได้ ให้ผู้มาเกิดศรัทธาที่จะรักษาศีลให้ได้ ให้ผู้มามีการมุ่งหมายที่จะออกจากกิเลส ที่ผ่านมาก็ทำอยู่ แต่ยังไม่มีฤทธิ์มาก หรือมีฤทธิ์อยู่ก็ไม่รู้ แต่ผู้มาเหมือนตุ่มคว่ำ เพราะว่าดีท๊อกซ์มากๆคอก็หัก หูก็จะดับ มีแต่ง่วง และเวลาฟังเทศน์ก็ทำตาซึ้ง เราเห็นคนฟังธรรม ทำตาซึ้ง ก็ไม่รู้จะเทศน์ต่ออย่างไร เทศน์ไปก็เหมือนเบียดเบียน แต่เห็นหลายท่านที่มาก็มีการเปลี่ยนแปลง มีสติมากขึ้น สำรวมมากขึ้น
               พวกคณะกรรมการก็ควรเป็นแบบอย่างในเรื่องการมีสติ การใส่ใจในเมตตา การฝึกตน หรือแนะนำให้คนกินมังสวิรัติ ทุกวันเกิด คือคนเรา ขอเพียงได้เริ่ม พัฒนาการมันจะค่อยๆ มากขึ้นๆ แต่ถ้ายังไม่เริ่ม พัฒนาการจะไม่มี
               งานที่เราทำ ช่วยทั้งสุขภาพ ช่วยทั้งจิตวิญญาน ให้แต่ละคนๆ มีเป้าหมายที่จะลดกิเลส และมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ อาตมาพูดแล้วพูดอีกว่า...คนเรา อายุ ๕๐ ขึ้นแล้ว ควรจะสะสมบุญบารมี สมัยอายุ ๒๐ ต้นๆ ยังระเริงต่อโลก ยังถูกอำนาจกาม ครอบงำ จะหาเงิน จะเที่ยว จะบำเรอความหลง อยากรวย อยากมีชีวิตคู่ ก็เรียนรู้ไป เป็นกรณีศึกษา อยากทดสอบศักยภาพว่า สามารถหาเงินได้ไหม... เป็นใหญ่เป็นโตได้ไหม ก็พิสูจน์ไป แต่ในวัย ๕๐ หลายอย่างได้เรียนรู้มามากพอแล้ว ควรจะเป็นกาละที่ทำงานฟรีเพื่อสะสมบารมีใส่ตัว
               อาตมานึกถึงหมอหลายท่าน อายุก็ไม่น้อย หากว่าหมอหลายท่านที่เคยป่วย และหายป่วยได้ นำความรู้ความสามารถที่ตนมี มาช่วยเหลือเกื้อกูลพี่น้องเพื่อนมนุษย์ สมมุติเขามีเวลาทำงาน ๒๐ หรือ ๓๐ ปี ก็จะเป็นที่รักของคนไม่ใช่น้อยๆ คราวตายมาถึง ตายอย่างขุนเขา เวลามีชีวิตอยู่ ก็เหมือนสายลม ให้คนอื่นได้ชื่นใจ ให้คนอื่นได้มีชีวิต แต่หลายหมอ ถูกความโลภครอบงำ เลิกหากินกับแพทย์แผนปัจจุบัน ก็มาหากินด้วยแพทย์แผนพิเศษ...ไม่พ้นโลภะ ซึ่งอย่างนี้...ถามว่าองค์ความรู้ดีไหม ...ดี แต่ไม่ได้สะสมเมตตาบารมี ทานบารมีใส่ตน
               คนเราควรสะสมบารมี เพราะอื่นจากนี้ ไม่มีอะไรเป็นสาระ หามาเท่าไรทิ้งไปเท่านั้น เป็นอะไรขนาดไหน สุดท้ายก็ไม่สำคัญเท่า เราเป็นประโยชน์ ถ้าเราเป็นประโยชน์ เวลาเราจากโลกนี้ไป คนยังระลึกถึง ถ้าเราเป็นใหญ่เป็นโต เป็นนั่น เป็นโน่น เป็นนี่ เป็นหนี้...เจ้าหนี้เขาคิดถึง แต่เป็นประโยชน์ คนที่เขาได้ประโยชน์จากเรา เขาจะโมทนาสาธุ
               พวกเราเหมือนกัน อายุมากแล้ว ควรจะใส่ใจอย่างนี้ ที่นี่ทำกิจกรรมสุขภาพ ๑ เดือนมี ๑ ครั้ง ใครมาได้ควรมา ๑. ได้ดูแลสุขภาพตนเอง ๒. ได้มีส่วนช่วยเหลือเกื้อกูลคนเหล่าอื่น ก็ฝากพวกเราไว้...วันเวลามันไปไว เราได้มีโอกาสมาเป็นคณะกรรมการ มีโอกาสมาฟังธรรม มีโอกาสมาร่วมสร้าง... คือพวกเราได้มีส่วน ได้ช่วยกันให้ความเป็นสังคมพุทธ สำนักพุทธ การงานแบบพุทธ เกิดขึ้นจริงๆ ในโลก
               อาตมายังไม่เห็นวัดไหนที่ได้เห็นมา จะเป็นไปได้ แต่ที่นี่จะทำให้เป็นไปได้ วัดไม่ต้องมุ่งหาเงิน วัดต้องบริบูรณ์ไปด้วยเมตตา บริบูรณ์ไปด้วยการให้ การเสียสละ และไม่มีเรื่องยั่วย้อมมอมเมา ไม่มีเหลี่ยมเล่ห์ หรือใช้จิตวิทยาหลอกล่อให้คนมา...ไม่เอา ใครสนใจใฝ่ธรรม...มา! ใครไม่สนใจ จะไปไหนก็ไปเถอะ เรียกว่า ให้ใสสะอาด ให้จริงใจ ให้มีความเป็นพุทธแท้ๆ แม้คนสนใจจะน้อยก็ช่าง เหมือนเพชรแท้เม็ดหนึ่ง อย่างไรก็มีค่ามากกว่าหิน ๒ คันรถสิบล้อ แบงค์จริงกับแบงค์ปลอมเหมือนกัน แบงค์ปลอม ๕ กก.ไปขายได้ กิโลละ ๑ บาท หรือ ๕ บาท แต่แบงค์ ๑,๐๐๐ แท้ ๆ ใบเดียว มูลค่ามันมากกว่า ที่นี่เหมือนกัน ถ้าทำให้เป็นพุทธแท้ๆได้ จะเป็นอะไรที่ดีมาก ก็ฝากพวกเราไว้ ให้รู้ชัด ๆ และร่วมด้วยช่วยกัน...

               อีกช่วงหนึ่งหลวงปู่กล่าวว่า... อาตมาได้ข่าวคนนั้นตาย คนนี้ตาย ได้ข่าวคนนั้นเป็นโรค ได้ข่าวคนนี้เป็นโรค เห็นเลยว่า...ความตายมาง่าย และคนก็ตายกันอย่างโครมครามคึกคัก เดี๋ยวคนนั้นบ้าง เดี๋ยวคนนี้บ้าง เดี๋ยวที่นั่นบ้าง เดี๋ยวที่นี่บ้าง ส่วนความแก่ มันก็กินเงียบ กินไปเรื่อย คุกคามไปเรื่อย คุกคามแบบเงียบๆ พวกเราก็หนีไม่พ้นทั้งความแก่และความตาย ความสำคัญอยู่ที่ตอนนี้ยังไม่แก่ ยังไม่ตาย หรือแก่แล้วก็ยังไม่มากนัก เราจะใช้เวลาชีวิตอย่างไร ถ้าผู้ใดไม่ประมาทในการดูแลร่างกาย ความทุกข์ทางกายก็น้อย ถ้าผู้ใดไม่ประมาทในการดูแลจิตใจ ความทุกข์ทางใจก็น้อย แต่เมื่อใดที่ประมาท ไม่ดูแลทั้งร่างกาย ไม่ดูแลทั้งจิตใจ ความทุกข์มันจะมา และความทุกข์บางอย่าง พอมาแล้วสลัดยาก กว่าจะสลัดพ้น...นานปี
               ถึงบอกหลายๆคนว่า เสียแล้วซ่อมยาก โทรมแล้วฟื้นฟูลำบาก ถ้าไม่เสียให้ต้องซ่อมได้ มันดีกว่า ถ้าไม่ต้องโทรมให้ฟื้นฟูได้ก็ดีกว่า ซึ่งสิ่งเหล่านี้อยู่ที่ความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต มีสติ และพยายามดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ ถ้าผู้ใดไร้สติและปล่อยให้อำนาจกิเลสฉุดกระชากลากไป กายก็แย่ อันมาจากถลุงกายบำเรอกิเลส ใจก็แย่อันมาจากบำเรอกิเลส ไม่เป็นผลดีโดยกรณีใดๆเลย
               ฉะนั้น ต้องใส่ใจการมีสติ และรักความพ้นทุกข์ทางกาย รักความพ้นทุกข์ทางใจให้มาก ชีวิตจะได้ไม่ประมาท จะได้ไม่ต้องไปเจอกับความทุกข์ ไม่เพียงไม่ไปเจอเท่านั้น ยังจะพ้นทุกข์มากขึ้นๆ ไปเรื่อย ๆ

               ส่วนธรรมะที่แจกในเดือนที่ผ่านมา ชุด หลักความเชื่อ ๑๐ ผู้ที่ติดตามผ่านเวบ คงได้ฟังแล้ว... พร้อมนี้ก็ต้องโมทนา ตุ๊กตาภรณ์ กับป้าน้อย ที่ร่วมบุญซื้อแผ่น CD เพื่อร่วมเผยแพร่ธรรมะมาโดยตลอด... โมทนาแทนผู้ได้ประโยชน์ด้วย...สาธุ

               เยิ่นเย้อไปมากแล้ว ขอจบรายงานเดือนนี้ด้วยคำสวยสั้นๆก็แล้วกันว่า... ถึงที่สุดเราจะจากโลกนี้ไป สิ่งที่ทำไว้... โลกจะร่ำลือ ดีงามหรือต่ำทราม อยู่ที่เรา... ต้องเลือกเอาด้วยตนเองจริงๆ

                                 รายงานสำนักพุทธธรรม เดือน กรกฏาคม ๒๕๖๐

                                           โจนาทานในวงการศาสนา

   
                                                 ท่านใดต้องการติดต่อ... แจ้งมาได้ที่ samnakphutthatham@gmail.com